Pratite nas

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

Članci

Što je Visual Basic?

što je visual basic

Već smo spominjali neke programske jezike, i svakako treba napisati i par riječi o jednom od najpopularnijih u prethodnom periodu. Saznajte što je Visual Basic i koje mogućnosti opisuju ovaj programski jezik.

Visual Basic ili VB je „event-driven“ programski jezik koji je široko poznat. Event-driven znači da se pojedini dijelovi koda u samoj aplikaciji izvršavaju nakon određenog događaja. To bi značilo, ako korisnik uradi klik na neki gumb izvršit će se dio koda koji je napisan za taj događaj. Pored klika na gumb, Visual Basic nudi mnoge druge događaje, ovisno u kojem okruženju će aplikacija raditi.

Visual Basic je programski jezik koji održava Microsoft, i jedan je od boljih programskih jezika za prve korake ulaska u svijet programiranja. Sastavni je dio MS Visual Studio alata, o kojem smo prije već pisali. Visual Basic radi sa GUI koji je prilagođen najprije MS Windows sustavima, kod se jednostavno piše, i slijedi logiku samog sustava. Izveden je od nekada popularnog programskog jezika BASIC, koji je također bio „event-driven“ jezik, ali pored toga trebamo spomenuti da je Visual Basic objektno orijentiran.

Malo ćemo detaljnije opisati Visual Basic

što je visual basic

Prije nego nastavimo, do sada ste saznali što je Visual Basic, ali smatramo da vrijedi pročitati još malo, da dobijete kompletniji uvid.

Visual Basic je rađen da bi bio jednostavan za naučiti, i brz za pisanje koda. Zato se često zove i RAD (Rapid Application Development) i koristi se za izradu prototipa neke aplikacije, koja će se kasnije pisati u nekom kompleksnijem ali više efikasnom programskom jeziku.

Zadnju originalnu verziju Visual Basica-a poznamo kao VB6, koja je izašla 1998.g. da bi je kasnije zamijenio VB.NET, odnosno Visual Basic for Applications (VBA) i Visual Studio .NET. VBA i Visual Studio su dva najčešće korištena alata za razvoj aplikacija. Pored originalnog VB programskog alata imamo i VBA, kojeg ćemo kasnije spomenuti. VBA ima svoje razlike ako se usporedi sa VB iz 1998.g., i ne treba ih smatrati istim programskim alatima.

Mogućnosti i karakteristike Visual Basic programskog jezika

Visual Basic nudi kompletan set alata (unutar Visual Studio rješenja) za izradu Desktop aplikacija. Sintaksa prati logiku sustava i jednostavna je za naučiti. Pored toga, VB razvojni alat daje mogućnosti povezivanja sa bazom podataka, i kompletne operacije s podacima u bazi s kojom će aplikacija raditi. Konekcija na bazu može se raditi putem modula i grafičkog sučelja, ili pomoću koda. Upiti prema bazi mogu se raditi direktno iz aplikacije, ali imate mogućnost pozivanja spremljenih procedura u MSSQL bazi, ili procedura ako je u pitanju MySQL baza podataka.

Visual Basic je dizajniran kao kompletno programersko rješenje. Vizualni elementi lako se postavljaju na Windows Formu, i njima se kasnije raspoređuje određeni dio koda. Događaji koji se javljaju za vrijeme izvođenja aplikacije pozivaju dio koda koji je programer upisao.

aplikacija u Visual Basic
Visual Basic Aplikacija

Spomenuli smo prednosti VB-a, pa ćemo ukazati na neke moguće nedostatke. Naime, zbog kompleksnog razvojnog okruženja, za pokretanje VB-a potrebne su veće količine radne memorije. Ovo kasnije vrijedi i kada se pokrene aplikacija koja je već kompajlirana, jer grafički detalji koje aplikacija koristi traže veći prostor u radnoj memoriji računala.

Dalje, Visual Basic nije dobro rješenje kada želite programirati kod koji zahtjeva veće vrijeme izvođenja, na primjer igrice. Pored toga, važno je spomenuti da su aplikacije prilagođene za rad na MS Windows sustavu, ne i na drugima.

Kako koristiti Visual Basic?

Znamo što je Visual Basic, pa da vidimo kako se može koristiti, i kada. VB nudi programsko okruženje za pisanje .exe datoteka. To su datoteke koje se mogu pokrenuti unutar MS Windows operacijskog sustava. Visual Basic je odličan alat za programere, posebno za izradu aplikacija koje se trebaju izvoditi na Windows sustavima.

Pored klasičnog VB programerskog okruženja, postoji i VBA. Prije smo ga spominjali, pa ćemo sada objasniti što je VBA i kako se Visual Basic razlikuje.

VBA je zapravo verzija Visual Basic alata, koja može raditi na primjer sa Microsoft Office aplikacijama, poput Excel ili PowerPoint uredskih alata. Treba naglasiti da VBA aplikacija radi isključivo uz određenu aplikaciju, a ne samostalno kao Desktop aplikacija. To znači da uz pomoć VBA alata ne možete razviti samostalnu aplikaciju, dok uz pomoć VB-a to možete.

VBA se koristi za automatizaciju koraka koji se ponavljaju, da bi se olakšali svakodnevni zadaci koje djelatnici na svom radnom mjestu izvode. Na taj način se olakšava svakodnevno obavljanje poslova, i produktivnost radnika.

Najčešće se koriste automatizirani procesi u MS Excel aplikaciji, u posebno prilagođenim tablicama koje se u nekoj kompaniji koriste.

Prednosti korištenja Visual Basic alata

Što je visual basic
Foto: Pixabay

Znamo što je Visual Basic, pa da napišemo koje su prednosti ovog programskog alata. BASIC programski jezik, od kojeg je izašao Visual Basic, je jednostavan i odličan za izradu aplikacija za Windows okruženje.

Osim spomenutog, Visual Basic je izuzetno dobar i za Microsoft COM interface. COM komponente mogu komunicirati uz pomoć različitih programskih jezika, da bi se na kraju sa svakom uspostavila komunikacija uz pomoć Visual Basic koda.

Kako smo već prije spomenuli, osim što je jednostavan i lagan za naučiti, Visual Basic nudi kompletno grafičko okruženje za izradu Windows aplikacija.

Par riječi za kraj

Visual Basic je „event-driven“ programski jezik koji se koristi za izradu aplikacija koje će se pokretati na MS Windows OS-u. Široko je poznat, i jako mnogo se koristi. Dijelovi koda u samoj aplikaciji izvršavaju se nakon određenog događaja. Ukratko, događaj je klik na neki gumb, dupli klik mišom, otvaranje ili zatvaranje nekog prozora aplikacije. Za svaki događaj se može napisati kod koji će se izvršit. Programiranje sa Visual Basic alatom je intuitivno i lako se nauči. Možda najbolje od svega, trebamo spomenuti da Visual Basic ima odlične kontrole za rad sa bazama podataka. To daje mogućnost izrade različitih aplikacija koje će manipulirati sa podacima u nekoj bazi.

Sa druge strane, Visual Basic nije dobra opcija za izradu igrica i drugih sličnih aplikacija.

Više...

Članci

Koaksijalni kabel je vrsta kabela koja se sastoji od dva vodiča, vanjskog i unutrašnjeg. Vanjski vodič je metalna ovojnica koja služi kao zaštita od...

Članci

U svijetu računala i računalnih programa, često možete čuti pojam softver. Njega često možete čuti i u paru s pojmom hardver, a oni bi...

Članci

Umjetna inteligencija je koncept koji se sve više ističe u suvremenom svijetu. Ona predstavlja područje računalnih znanosti koje se bavi stvaranjem inteligentnih sustava koji...

Članci

Video pozivi su tehnologija koja omogućava da dvije ili više osoba komuniciraju putem videa, uz zvuk, a sve u stvarnom vremenu. Slično kao i...