Pratite nas

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

Članci

Što je akvizicija i koje strategije uključuje? (5 primjera)

Akvizicija je pojam koji se koristi u različitim kontekstima, ali u osnovi označava proces stjecanja, kupovine ili preuzimanja nečega, kao što su poduzeća, imovina, tehnologija, ili prava intelektualnog vlasništva. 

Ovaj strategijski pristup omogućuje tvrtkama ostvarivanje raznih ciljeva, kao što su proširenje tržišta, jačanje konkurentske pozicije, diversifikacija portfelja proizvoda ili usluga, pristup novim tehnologijama i talentima te postizanje ušteda u troškovima. 

Akvizicije mogu biti ključne za rast i transformaciju tvrtke, no isto tako mogu predstavljati izazove i rizike koje je potrebno pažljivo razmotriti prije donošenja konačne odluke.

Ovdje ćemo se usredotočiti na tri česte primjene ovog pojma:

Poslovna akvizicija

To je postupak u kojem jedno poduzeće stječe drugo poduzeće putem kupnje većinskog ili cjelokupnog udjela u vlasništvu. Time stvaraju sinergiju između dvaju poduzeća i mogu ostvariti različite ciljeve, kao što su proširenje tržišta, diversifikacija portfelja proizvoda/usluga, uštede u troškovima, ili jačanje konkurentske pozicije. 

U mnogim slučajevima, akvizicija podrazumijeva da jedno poduzeće preuzima kontrolu nad drugim, ali postoje i situacije gdje se postiže sporazumni sporazum o kombinaciji dvaju poduzeća na jednakoj osnovi, što se zove fuzija.

što je akvizicija
FOTO: SHUTTERSTOCK

Financijska akvizicija

To je proces kupnje imovine ili vrijednosnih papira, kao što su dionice, obveznice ili drugi financijski instrumenti, s ciljem postizanja dobiti putem povećanja vrijednosti ili generiranja prihoda iz tih imovina. Financijska akvizicija može biti dugoročna ili kratkoročna strategija investiranja.

Akvizicija talenata

Ovo se odnosi na postupak zapošljavanja novih kvalificiranih i talentiranih pojedinaca u organizaciju kako bi se pojačala radna snaga i ostvarili ciljevi poduzeća. U ovom slučaju, akvizicija se odnosi na privlačenje i regrutiranje kvalificiranih kandidata izvan organizacije.

Ključni motivi i prednosti akvizicija

Postoji niz razloga za provođenje akvizicija, a svaki motiv ima svoje prednosti i koristi za tvrtku. Jedan od najčešćih motiva je povećanje tržišnog udjela i konkurentske prednosti. 

Kupnjom drugog poduzeća, tvrtka može preuzeti njegovu bazu korisnika, prodajne kanale i brand prepoznatljivost, čime se otvaraju nove poslovne mogućnosti. Također, akvizicijom tvrtka može dobiti pristup novim tehnologijama, patentima i znanju koje će joj omogućiti inovacije i napredak u industriji.

Još jedan motiv za akvizicije je jačanje poslovnih kapaciteta i resursa. Akvizicijom tvrtka može proširiti svoje poslovanje, povećati proizvodne kapacitete i distribucijsku mrežu, te stvoriti sinergiju koja će povećati učinkovitost i produktivnost. 

Osim toga, akvizicijom tvrtka može diverzificirati svoj portfelj proizvoda ili usluga, čime se smanjuje ovisnost o jednom tržištu ili industriji te se smanjuje rizik od gubitka prihoda u slučaju nepovoljnih tržišnih uvjeta.

Kako teče proces akvizicije?

Proces akvizicije zahtijeva temeljitu analizu, planiranje i pažljiv pristup. Prvi korak u procesu je identifikacija cilja, odnosno odabir tvrtke ili imovine koja je u skladu s poslovnim ciljevima i strategijama akvizitora. 

Nakon toga slijedi pregovaranje i strukturiranje transakcije, što uključuje određivanje cijene, uvjeta plaćanja i ostalih ključnih elemenata ugovora.

Financiranje akvizicije igra važnu ulogu u procesu. Tvrtke mogu koristiti različite izvore financiranja, uključujući vlastita sredstva, zaduživanje ili emisiju novih dionica. 

Analiza rizika također je bitan korak u procesu akvizicije, jer tvrtka mora prepoznati i procijeniti potencijalne izazove i prepreke koje se mogu pojaviti tijekom provedbe transakcije.

Jedan od ključnih aspekata u procesu akvizicije je due diligence, što uključuje temeljito istraživanje ciljnog poduzeća ili imovine. Ovaj postupak omogućuje akvizitoru da provjeri financijske i pravne podatke, poslovne procese, ključne ugovore, tehnologiju i druge važne informacije kako bi se osiguralo da nema skrivenih rizika ili obaveza.

akvizicija u praksi
FOTO: SHUTTERSTOCK

On ima za cilj prikupljanje ključnih informacija i provjeru važnih aspekata kako bi se osiguralo da nema skrivenih rizika, obaveza ili drugih nepredviđenih problema.

Due diligence obično obuhvaća različita područja i može uključivati:

  • pregled financijskih izvještaja, bilance, prihoda, rashoda, poreza i drugih financijskih pokazatelja kako bi se utvrdila financijska stabilnost i zdravlje tvrtke.
  • pregled pravnih dokumenata, ugovora, sporazuma, tužbi i drugih pravnih aspekata kako bi se provjerila pravna usklađenost i identificirali potencijalni pravni rizici.
  • analizu operativnih procesa, upravljanja, tehnologije, ljudskih resursa i ostalih operativnih aspekata kako bi se utvrdila učinkovitost i sposobnost tvrtke za ostvarivanje ciljeva.
  • istraživanje tržišta, konkurencije i potencijalnih rizika na tržištu kako bi se procijenila konkurentska pozicija i prilike za rast.
  • Procjenu tehničke infrastrukture, tehnologije, sigurnosti i ostalih tehničkih aspekata kako bi se osiguralo da su tehnološki sustavi i resursi u dobrom stanju i spremni za daljnje poslovanje.

Koji su primjeri uspješnih akvizicija u praksi?

Postoje mnoge uspješne priče o akvizicijama koje su tvrtkama donijele značajan uspjeh.

1. Akvizicija Instagrama od strane Facebooka

Facebook je 2012. godine akvizirao Instagram za otprilike 1 milijardu dolara. Ovom akvizicijom Facebook je dobio pristup velikoj i angažiranoj bazi korisnika te je unaprijedio svoju prisutnost u području vizualnog sadržaja. Danas je Instagram jedna od najpopularnijih društvenih mreža u svijetu, s više od milijardu korisnika.

2. Akvizicija WhatsAppa od strane Facebooka

U veljači 2014. godine, Facebook je akvizirao WhatsApp, popularnu aplikaciju za razmjenu poruka, za otprilike 19 milijardi dolara. Ova akvizicija omogućila je Facebooku proširenje svog dosega u području mobilnih komunikacija i osigurala pristup velikom broju korisnika diljem svijeta.

3. Akvizicija Red Hata od strane IBM-a

U listopadu 2018. godine, IBM je završio akviziciju Red Hata, poznate tvrtke koja se bavi open-source softverom i cloud tehnologijom, za ukupno oko 34 milijarde dolara. Ova akvizicija je omogućila IBM-u jačanje svoje pozicije u cloud poslovanju i otvorila nove mogućnosti za integraciju i razvoj cloud rješenja.

4. Akvizicija Marvela od strane Disneya

U kolovozu 2009. godine, The Walt Disney Company je akvizirao Marvel Entertainment, poznatog izdavača stripova i filmskih studija, za otprilike 4 milijarde dolara. Ova akvizicija omogućila je Disneyju pristup bogatom portfelju likova i franšiza, kao što su Spider-Man, X-Men, Iron Man i Avengers, što je rezultiralo velikim uspjehom Marvelovih filmova.

5. Akvizicija Whole Foodsa od strane Amazona 

U kolovozu 2017. godine, Amazon je akvizirao Whole Foods Market, poznati lanac supermarketa s naglaskom na prirodne i organske proizvode, za otprilike 13,7 milijardi dolara. Ova akvizicija omogućila je Amazonu ulazak u fizički maloprodajni sektor hrane te dodatno jačanje njihove pozicije u trgovini na malo.

Ovo su samo neki od primjera akvizicija koje su se dogodile u poslovnom svijetu, a postoji bezbroj drugih primjera iz različitih industrija i sektora. Akvizicije su uobičajeni način za tvrtke da rastu, prošire svoje poslovanje i stvaraju sinergije kako bi ostvarile konkurentske prednosti.

Izazovi integracije nakon akvizicije

Iako akvizicije mogu donijeti brojne prednosti, integracija akviziranog poduzeća ili imovine može biti izazovan proces. Jedan od najvećih izazova je upravljanje promjenama. 

Novi timovi i kulture moraju biti usklađeni, a ključni zaposlenici moraju se osjećati motivirano i angažirano u novoj organizaciji. Učinkovito komuniciranje i liderstvo ključni su u ovom procesu.

Očuvanje korporativne kulture također je izuzetno važno. Tvrtke koje su uspješne u akvizicijama često su one koje znaju sačuvati vrijednosti i identitet akviziranog poduzeća, uzimajući u obzir i različitosti u kulturi i pristupu poslovanju.

Izazovi integracije nakon akvizicije mogu biti složeni i raznoliki, a ključno je pravilno rukovoditi postupkom kako bi se osiguralo uspješno sjedinjenje dvaju poduzeća.

Jedan od najvećih izazova u integraciji nakon akvizicije je usklađivanje korporativnih kultura dvaju poduzeća. Svaka tvrtka ima svoje vrijednosti, norme i način rada. Ako nisu pažljivo rukovođeni, kulturni sukobi mogu uzrokovati nesklad i nezadovoljstvo među zaposlenicima te smanjiti produktivnost. Na primjer, jedna tvrtka može biti poznata po fleksibilnosti i brzim odlukama, dok je druga možda orijentirana na hijerarhijsku strukturu i sporije donošenje odluka. Integracija zahtijeva osjetljivost prema različitostima i aktivnosti koje promiču suradnju i zajedničke ciljeve.

Nakon akvizicije, pojedini zaposlenici jedne tvrtke mogu se osjećati nesigurno u vezi s novom situacijom te mogu razmotriti odlazak s radnog mjesta. Gubitak ključnih talenata može ozbiljno utjecati na kontinuitet poslovanja i gubitak vrijednih znanja i iskustva. Tada treba pažljivo pristupiti zadržavanju ključnih zaposlenika, osiguravajući im perspektivu i stabilnost u novom okruženju.

Provedba akvizicije predstavlja veliku promjenu za sve zaposlenike obiju tvrtki. Upravljanje tim promjenama ključno je za uspješnu integraciju. Zaposlenicima treba pružiti jasne informacije o procesu integracije, ciljevima i planovima kako bi se smanjila nesigurnost i nelagoda. Također, važno je osigurati transparentnost u komunikaciji i omogućiti zaposlenicima priliku da izraze svoje brige i mišljenja.

primjeri akvizicije
FOTO: SHUTTERSTOCK

Uvođenje novih tehnologija, procesa i sustava također može biti izazovno, osobito ako dvije tvrtke koriste različite IT sustave ili operativne prakse. Integracija zahtjieva pažljivo planiranje i koordinaciju kako bi se osiguralo glatko prelazak na nove sustave i prakse, minimizirajući prekide u poslovanju i izbjegavajući gubitak podataka.

Integracija dviju tvrtki također može rezultirati promjenama u organizacijskoj strukturi. To može uključivati spajanje ili ukidanje odjela, preustrojstvo timova ili promjene u odgovornostima. Upravljanje ovim promjenama zahtijeva osjetljiv pristup i uvažavanje potreba i interesa svih zaposlenika kako bi se osigurala njihova motivacija i predanost prema novoj organizacijskoj strukturi.

Uz sve navedene izazove, integracija nakon akvizicije može trajati dulje vrijeme i zahtijeva kontinuirani napor i pažljivo upravljanje kako bi se osiguralo da transakcija bude uspješna i donese očekivane koristi i sinergije dviju tvrtki. Stručno vođenje i suradnja ključni su za prevladavanje izazova i osiguranje uspješne integracije nakon akvizicije.

Koja je veza akvizicije i globalnog poslovanja?

U današnjem globaliziranom poslovnom okruženju, akvizicije često prelaze granice zemalja. Internacionalne akvizicije pružaju tvrtkama priliku za širenje na međunarodna tržišta, pristup novim kupcima i partnerstvima te stvaranje globalne prisutnosti. 

Međutim, takve akvizicije također nose sa sobom posebne izazove, uključujući različite zakone, regulative i kulturološke razlike.

Kada tvrtke žele proširiti svoje aktivnosti izvan domaćeg tržišta, jedna od strategija koju mogu primijeniti je akvizicija već postojećih poduzeća ili poslovanja u drugim zemljama. Ovakve međunarodne akvizicije omogućuju tvrtkama brži i efikasniji ulazak na nova tržišta i pristupanje novim ciljnim skupinama korisnika.

Međutim, akvizicije u globalnom poslovanju također nose sa sobom posebne poteškoće i izazove.

Akvizicije na međunarodnom tržištu često se odvijaju između tvrtki iz različitih zemalja s različitim kulturama, jezicima i poslovnim običajima. Kulturne razlike mogu predstavljati izazov u smislu komunikacije, suradnje i prilagodbe novom okruženju.

Također, svaka zemlja ima svoje specifične zakone i regulative koje utječu na poslovanje, uključujući i zakone vezane uz akvizicije. Pridržavanje lokalnih zakona i pravila može biti složeno, a nepoštivanje može dovesti do pravnih problema i financijskih gubitaka.

Osim toga, kada se akvizicije odvijaju preko granica, postoji valutni rizik zbog fluktuacija tečaja između valuta zemalja uključenih u transakciju. To može utjecati na vrijednost transakcije i financijske rezultate tvrtke.

Nakon što se akvizicija provede, tvrtka se suočava s izazovom upravljanja poslovnim jedinicama smještenim u različitim zemljama. Koordinacija i komunikacija s udaljenim timovima mogu biti izazovni, posebno ako postoje jezične i kulturne barijere.

U globalnim akvizicijama također postoji rizik od gubitka integriteta brenda, ako integracija ne bude pravilno provedena. Tvrtka mora pažljivo pristupiti očuvanju brenda akviziranog poduzeća, uzimajući u obzir preferencije lokalnih potrošača.

Kod globalnih akvizicija mnogo je teže izvršiti i due diligence kojeg smo već ranije spomenuli. Provoditi financijsku analizu i procjenu vrijednosti akviziranog poduzeća može biti složenije kad je riječ o globalnim akvizicijama, zbog različitih računovodstvenih standarda i poreznih pravila u različitim zemljama.

što nije akvizicija
FOTO: SHUTTERSTOCK

Utjecaj akvizicija na dioničare i investitore

Akvizicije imaju snažan utjecaj na financijska tržišta i dioničare. Vijesti o akviziciji mogu rezultirati promjenom cijene dionica tvrtke akvizitora i tvrtke koja je akvizirana. 

Investitori pažljivo prate takve vijesti i analiziraju potencijalne rizike i koristi koje akvizicija donosi. Uspješne akvizicije često rezultiraju povećanjem tržišne vrijednosti tvrtke, dok neuspješne akvizicije mogu imati negativan utjecaj na dioničare i investitore.

U nastavku ćemo ukratko predočiti dvije akvizicije, od kojih je jedna bila vrlo neuspješna, a druga vrlo uspješna. 

Pozitivan primjer: Microsoft i LinkedIn

U 2016. godini, Microsoft je akvizirao profesionalnu društvenu mrežu LinkedIn za 26,2 milijarde dolara. Ova akvizicija donijela je pozitivne koristi za dioničare obje tvrtke. 

Za dioničare Microsofta, akvizicija je bila vidljiv signal o strategiji i viziji tvrtke za budućnost. Nakon akvizicije, dionice Microsofta zabilježile su rast cijene, a tržišna vrijednost tvrtke znatno je porasla. 

S druge strane, dioničari LinkedIna također su profitirali jer je akvizicija omogućila prodaju dionica po premiji u odnosu na tržišnu cijenu prije transakcije.

Negativan primjer: Hewlett-Packard (HP) i Autonomy Corporation

Jedan negativan primjer akvizicije bio je HP-ova akvizicija Autonomy Corporation, softverske tvrtke, za 11,1 milijardi dolara 2011. godine. 

Nakon akvizicije, HP je tvrdio da je Autonomy preuveličavao svoje financijske rezultate, što je dovelo do prekomjerne cijene akvizicije. 

Ovaj skandal je doveo do velikog pada vrijednosti dionica HP-a, a tvrtka je izgubila značajan dio svoje tržišne vrijednosti. Dioničari HP-a pretrpjeli su gubitke, a akvizicija je rezultirala i pravnim sporovima i financijskim gubicima za tvrtku.

Ovi primjeri ilustriraju kako akvizicije mogu imati snažan utjecaj na dioničare i investitore. Uspješna akvizicija može povećati vrijednost dionica i donijeti koristi za sve dionike, dok neuspješna akvizicija može uzrokovati pad vrijednosti dionica i financijske gubitke. 

Važno je temeljito provesti analizu i due diligence prije provođenja akvizicije kako bi se smanjili rizici i osigurala održiva vrijednost za dioničare i investitore.

Akvizicija u Hrvatskoj

Akvizicija je česta i u Hrvatskoj, kako i u ostatku svijeta, a i ovdje postoji nekoliko primjera uspješnih i neuspješnih akvizicija.

Primjer pozitivne akvizicije u Hrvatskoj: Fortenova grupa i Mercator

Pozitivan primjer akvizicije u Hrvatskoj je akvizicija Mercatora od strane Fortenova grupe (tada Agrokor) 2018. godine. 

Fortenova grupa je hrvatski koncern koji se bavi trgovinom i proizvodnjom hrane, dok je Mercator jedan od najvećih trgovaca u regiji koji posluje u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i drugim zemljama jugoistočne Europe.

Akvizicija Mercatora bila je ključan korak u restrukturiranju Fortenova grupe nakon financijske krize koju je prošla Agrokor. Akvizicijom Mercatora, Fortenova grupa je postala vodeći maloprodajni lanac u regiji sa širokim portfeljem trgovina i prisutnošću u više zemalja.

Ova akvizicija donijela je pozitivne koristi za Fortenova grupu jer je omogućila diverzifikaciju portfelja, povećanje tržišnog udjela i proširenje geografske prisutnosti. 

Također, akvizicija je pozitivno utjecala na vrijednost dionica Fortenova grupe, a tržišna percepcija ojačala je zbog uspješne provedbe transakcije i postizanja pozitivnih rezultata u naknadnom poslovanju.

Primjer negativne akvizicije u Hrvatskoj: Agrokor i DIOKI

Jedan od negativnih primjera akvizicije u Hrvatskoj bio je pokušaj Agrokora (sada Fortenova grupe) da akvizira tvrtku DIOKI, proizvođača dijagnostičke opreme i medicinskih proizvoda, 2016. godine.

Akvizicija DIOKI-ja predstavljala je strategijski korak za Agrokor, koji je želio proširiti svoje poslovanje na farmaceutski sektor i diverzificirati svoj portfelj. Međutim, tijekom procesa akvizicije, izložene su nepravilnosti i sporne transakcije, a tvrtka DIOKI bila je suočena s financijskim teškoćama i poslovnim problemima.

Ova akvizicija na kraju nije uspjela i dovela je do brojnih kontroverzi i problema. Agrokor se suočio s pravnim i financijskim izazovima, a neuspjeh akvizicije dodatno je opteretio njegove financije i ugled.

Ovaj primjer ilustrira kako neuspješne akvizicije mogu imati negativne posljedice za tvrtke i dioničare. Loše planiranje, nedostatak dubinske analize i provedbe due diligence-a mogu dovesti do neželjenih posljedica i gubitaka za sve uključene strane. 

Stoga je važno da tvrtke pažljivo pristupaju procesu akvizicije, provodeći temeljitu analizu i procjenu kako bi se smanjili rizici i osigurala održiva vrijednost nakon transakcije.

Trendovi i očekivanja u budućnosti

U budućnosti, očekuje se da će akvizicije i dalje biti važan alat za tvrtke koje žele ostvariti rast i transformaciju. Naravno, u procesu akvizicije valja biti oprezan i pratiti mnoge tržišne faktore, pa tako i stanje CROBEX-a, odnosno burze.

S obzirom na brze promjene u tehnologiji i poslovanju, očekuje se da će se fokus akvizicija pomaknuti prema digitalnim tehnologijama, cloud uslugama, umjetnoj inteligenciji i drugim inovativnim sektorima. 

Također, tvrtke će sve više tražiti internacionalne akvizicije kako bi proširile svoje poslovanje na globalnom tržištu i iskoristile prilike koje nudi međunarodna suradnja.

Akvizicije predstavljaju ključan aspekt poslovanja i snažan alat za postizanje različitih ciljeva i strategija tvrtke. Kroz temeljitu analizu, pažljivo planiranje i učinkovitu integraciju, tvrtke mogu ostvariti brojne prednosti i stvoriti sinergiju koja će osnažiti njihovu poziciju na tržištu. 

No, izazovi koji dolaze s akvizicijama ne smiju se zanemariti, a uspješne tvrtke su one koje su spremne suočiti se s njima, donositi pametne odluke i prilagoditi svoje strategije kako bi ostvarile uspjeh na putu prema rastu i inovacijama.

Akvizicije će i dalje imati značajnu ulogu u oblikovanju poslovnih pejzaža i poticanju napretka diljem različitih industrija u budućnosti.

Više...

Članci

Internet stvari, ili skraćeno IoT, predstavlja koncept povezivanja svakodnevnih uređaja s internetom, omogućavajući im da primaju i šalju podatke. Ova tehnologija uključuje sve –...

Članci

Rendgensko zračenje, često poznato jednostavno kao “rendgen”, revolucionarno je otkriće koje je dramatično promijenilo medicinsku praksu, znanstvena istraživanja i brojne industrijske sektore.  Otkriveno krajem...

Članci

HDR, ili High Dynamic Range, je tehnologija koja dramatično poboljšava kvalitetu prikaza na različitim uređajima, od televizora do pametnih telefona. Ali što je HDR...

Članci

Loto i lutrija za mnoge su praktički ista stvar, iako se razlikuju u nekim detaljima. Najjednostavnije objašnjenje je kako je loto samo jedan dio...