Pratite nas

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

Hardver

Što je UPS?

Skraćenica UPS dolazi od Uninterruptible Power Supply, što je nama poznat uređaj koji štiti računalo, i ostale komponente koje uključimo preko UPS-a, od oscilacija u strujnoj mreži. Manji UPS uređaji namijenjeni su za manje zahtjevne instalacije, i mogu skladištiti energiju potrebnu za 5-10 minuta rada bez naponske mreže, tek toliko da možemo spremiti promjene koje radimo i ugasiti računalo.

Veći sustavi, kao što su serveri i podatkovni centri, imaju veće UPS instalacije. U takvim situacijama problemu se pristupa s većim oprezom, a UPS instalacije su veliki sistemi koji mogu održavati opremu u radnom stanju i po par sati.

UPS nam služi da bi zaštitili hardver, prvenstveno računala, podatkovne sisteme, telekomunikacijsku opremu, i sve druge elektronske komponente nekog sistema, koje su važne za neometani rad kompletne usluge neke kompanije, pružatelja usluga, banke i drugih… Pored toga, nagli prekid električnog napona može dovesti do gubitka podataka, gubitka izmjena prilikom rada u nekoj aplikaciji i oštećenja softverskog dijela računala. UPS ima namjenu da spriječi prije spomenute scenarije.

Razlikujemo manje, srednje velike i jako velike UPS uređaje. Manji UPS može se ugraditi i doma, da zaštitimo kućni PC, dok neke profesionalne izvedbe UPS-a mogu zauzeti prostor jedne veće prostorije.

Česti problemi s naponskom mrežom

Primarna uloga UPS-a je da osigura napon u nekom vremenskom periodu, kada se izgubi električni napon u strujnoj mreži. Pored toga, mnogi modeli UPS uređaja mogu da rade korekcije napona, kada imamo oscilacije na mrežnom naponu. Tako na primjer; ako mrežni napon nije stabilan (varira između 198V-230V), UPS može da smanji tu razliku i održava napon na prihvatljivih 210V-220V.

UPS će regulirati:

  • Jaki porast napona u mreži
  • Pad napona u mreži
  • Šum u naponskoj mreži, koji se pojavi ako imamo neki uređaj (koji radi šum) priključen na istu fazu
  • Regulirat će frekvenciju

Vrste baterija koje se koriste

Tehnologija baterija koje se koriste u proizvodnji UPS uređaja razlikuje se, pa imamo neke najčešće korištene:

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) baterija se često koristi kod današnjih UPS sistema. Naziv za bateriju dolazi zbog same konstrukcije, odnosno ventila na bateriji koji služi da oslobodi pritisak koji se pojavi unutar baterije.

VLA baterije su jako pouzdane, te imaju radni vijek i do 20 godina. Zovemo ih Flooded cell, iz razloga što se tanke olovne ploče uranjaju u kiselinu. Na taj način baterija radi – proizvodi električni potencijal. Korištenje ovih baterija podrazumijeva jednu zasebnu prostoriju za njihovo skladištenje, zbog opasnosti od neke kemijske reakcije i štete koja bi mogla nastati.

Lithium Ion baterije često se koriste, lagane su, i manjih dimenzija od ostalih. Lithium Ion baterije imaju ugrađenu elektroniku za nadgledanje rada baterije, kontrolu punjenja, i registriranja pogreški koje se možda pojave za vrijeme radnog vijeka.

UPS specifikacije

Kada kupujemo UPS gledamo tehničke specifikacije: Označeni kapacitet (VA), broj faza, jakost električnog napona na ulazu, i jakost izlaznog električnog napona.

Prilikom odabira za neke specifične konfiguracije, kod UPS-a gledamo još neke detalje, a neki od njih su: veličina UPS-a, efikasnost, vrijeme reagiranja, vrsta baterije, vrsta zaštite, temperatura radnog okruženja, vlaga radnog okruženja …

Potreba za UPS-om

Ukratko; UPS služi kao karika koja će zaštititi računala od naglog prekida električne energije, od strujnog udara (naglog povećanja električne energije u mreži), od manjih i većih oscilacija električnog napona…

UPS štiti hardver od fizičkih oštećenja, koja mogu nastupiti uslijed strujnog udara, slabog električnog napona ili jakih oscilacija napona u električnoj mreži.

Korištenjem UPS-a smanjit ćemo mogućnost grešaka na softveru, ili mogući gubitak podataka u bazi ili podataka neke aplikacije u kojoj smo radili prilikom problema s električnom mrežom.

Više...

Igre i gaming

Ne može se reći da često imamo neku hrvatsku video igricu koja će u kratkom roku postati vrlo popularna. Međutim, kada je riječ o...

Internet

Ako ste aktivni na internetu, vjerojatno koristite i neki forum. Ipak, moguće da zapravo ne znate što je forum. U ovom članku ćemo odgovoriti...

Softver i aplikacije

Već prije smo opisali neke poznate Operacijske Sustave, među njima MS Windows, macOS, i Linux, pa je vrijeme da spomenemo danas možda i najviše...

Hardver

Pojam WLAN poznamo kao akronim za „Wireless Local Area Network“, što u prijevodu znači lokalna mreža koje je zasnovana na bežičnim tehnologijama. Danas se...