Pratite nas

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

Članci

Što je Modem?

što je modem

Sami pojam „modem“ poznat je još od 1950-tih godina, ali kompjuterski modem u pravom smislu je zaživio tek ranih 90-tih godina. Što je modem, i kakvu ulogu ima danas, saznajte u nastavku.

Modem dolazi od riječi „modulator i demodulator“ a riječ je o računalnom hardveru koji danas ima ključnu ulogu u povezivanju na velike udaljenosti. U svojim prvim koracima, tamo nekada u 90-tim godinama, modem smo prepoznali po karakterističnim zvukovima koje je proizvodio za vrijeme spajanja. Današnji, moderni modem uređaj radi nečujno, na mnogo većim brzinama i naravno sa novim tehnologijama. U nastavku saznajte što je modem, i još više na tu temu.

Opis uređaja i značajke koje ga definiraju

modem
Foto: Shutterstock

Modem je dio IT hardvera koji radi konverziju digitalnog oblika podataka u analogni, koji je prikladan za slanje/primanje putem medija kao što je telefonska veza ili radio veza. Dakle, modem šalje i prima podatke, prilikom čeka radi i dekodiranje da bi ti isti podaci bili razumljivi na drugoj strani. Cilj je proizvesti signal koji se lako može poslati, i na kraju dekodirati kada se signal primi.

Raniji modem uređaji koristili su zvučni signal putem telefonskih veza, sa prosječnim brzinama između 110 i 300 bita po sekundi. Veza se uspostavljala ručno, korištenjem telefonskog priključka koji smo imali u domovima. Kasnije se brzina povećavala, da bi u 1970-tim imali brzine do 2400bps, a modem uređaj u 90-tim je postizao tada visokih 56kbps.

Povećanje korištenja interneta krajem 90-tih, dovodi do potrebe većih brzina i napuštanje klasičnih audio-baziranih modem uređaja. Signal za komunikaciju prelazi na kablovsku TV infrastrukturu, i druge vrste kablovskih konekcija zadovoljavajućih brzina prijenosa podataka.

Kratka povijest modem uređaja

Napredak modema kroz povijest značajan je i to je uređaj bez kojeg danas ne možemo zamisliti poslovanje i komunikaciju općenito. Tehnologija nekog oblika enkripcije i komunikacije na daljinu poznata je još od 1941.g. ali je modem kao dio IT strukture testiran tek 1950.g. Čak i 50-tih godina, modem nije doživio svoj pravi potencijal, da bi se stvari okrenule u korist te tehnologije sredinom i krajem 90-tih godina prošlog stoljeća. Idemo dalje sa temom, što je modem.

U tom periodu jak zamah doživljava i prodaja osobnih računala, komunikacija na daljinu u svim oblicima i industrija mobilnih telefona. Sve to dovodi do velikog značaja modema, i njegov nagli rast u prodajnom smislu. Već početkom 2000- pa na dalje, modem postaje uređaj bez kojeg računala, telefoni i svi drugi IT uređaji jednostavno nemaju svrhu. Modem postaje glavni komunikacijski dio hardvera na daljinu, i kao takav se zadržao sve do danas.

Kroz svoju povijest, modem je mijenjao karakteristike, specifikacije i snagu kojom obavlja zadatke, ali je ostao po svojoj ulozi kao onaj modem iz 1941.g.

Što je Dial-up modem?

Generacija iz 80-tih i 90-tih dobro je upoznata s pojmom Dial-Up modem. Ukratko ćemo napisati što je i kako funkcionira ovaj modem.

Danas je to zaboravljena tehnologija, ali svakako se vrijedi prisjetiti.

Dial-up modem prenosi podatke od jednog računala do drugog, ali kroz veće udaljenosti, uz pomoć telefonske infrastrukture. Tko god je koristio Dial-up modem može se sjetiti specifičnog zvuka koji modem proizvodi dok se spaja na internet. Dakle, prije nego modem postane funkcionalan, on mora da uspostavi konekciju prema internetu.

Za tu konekciju koristio je telefonske žice i pretplatnički broj operatera fiksne telefonije. Jednom uspostavljena konekcija bila je aktivna sve dok je korisnik nije isključio. Za razliku od današnjih konekcija, koje su stalno dostupne, Dial-up konekcija se naplaćivala po vremenskom periodu aktivnosti. Isto tako, za vrijeme aktivne Dial-up konekcije, telefonski broj na toj liniji bio je zauzet i nije se mogao koristiti za dolazne ili odlazne pozive.

Tehnologija je napredovala i danas nemamo takvih poteškoća. U nastavku ćemo se osvrnuti na modem uređaje novije generacije i opisati što rade i na koji način. Saznajte što je modem, i kakvu ulogu ima u globalnoj internet mreži.

Što su moderni modem uređaji i kako radi internet konekcija

Danas ne koristimo internet, nego se u potpunosti oslanjamo na njega. IT sektor bez interneta kao da nema smisla. Bilo da je riječ o poslovnom korištenju ili korištenju tehnologije za osobne potrebe, bez interneta sve to nema nekog smisla.

modem izlaz na internet

Modem je postao glavni čvor u komunikaciji, i svakako vrijedi znati što je modem. Kakvu ulogu ima modem u modernoj komunikaciji i na koji način zapravo radi modem?

Kako radi modem?

Kada znamo što je modem, da vidimo kako radi modem. Modem prima podatke od ISP (Internet Servis Provider) putem telefonske ili kablovske linije. Može biti spojen standardnim telefonskim kabelima, koaksijalnim kabelom ili optikom. To su sve varijacije, ali je modem po definiciji isti.

Na jedan modem obično se može spojiti jedno računalo. Danas je to rijetko prihvatljiva opcija, pa tu dolazi router uređaj. Pisali smo već prije što je Router, pa svakako pročitajte.

Cilj je spojiti se na internet. Tu glavnu ulogu igra modem, a vašu poslovnu ili kućnu mrežu definirate mrežnim hardverom prema vašim potrebama. Kada unamo što je modem, za mrežnu konekciju trebamo imati i druge uređaje.

Dalje, router će dati mogućnost spajanja uređaja u mrežu putem kabela ili bežično. To su sve koraci koje obavljate nakon spajanja modema. To bi značilo, modem ima ulogu spojiti se na internet. Jednom kada se modem spoji na internet, uređaji koji komuniciraju sa modemom mogu dobiti pristup internetu.

Kupiti vlastiti modem ili uzeti modem u najam?

Kada sklopite ugovor, vaš ISP će ponuditi modem koji možete uzeti u najam. Za modem ćete plaćati mjesečnu rentu, i ako dođe do kvara na modemu ISP će ga zamijeniti novim.

Pored te opcije, neki ISP daju korisniku mogućnost za pristup internetu uz pomoć modem uređaja koji su sami kupili. U tom slučaju korisnik će platiti uređaj, ali neće plaćati mjesečni najam ISP-u. Isto tako, u slučaju kvara, ISP nema odgovornost po tom pitanju.

Što korisnik može dobiti ako kupi svoj vlastiti modem uređaj? Najčešće korisnici kupe modem po želji, radi moguće veće brzine same internet konekcije. Naime, ISP nudi modeme koji daju neki optimalan omjer uloženo/dobiveno. To se najčešće odnosi na brzinu konekcije koju modem može isporučiti. Ako smatrate da možete postići veće brzine sa kupnjom modema na slobodnom tržištu, možete pokušati i to.

S druge strane, brzina internet konekcije nikada nije usklađena sa onom brzinom koja se reklamira. To u praksi znači da modem ne garantira brzinu koju proizvođač navodi. Mnogi drugi faktori imaju utjecaja na konačnu brzinu internet konekcije, radi čega i mi smatramo da se ne isplati kupovati modem. Prema našem mišljenju, bolja je opcija uzeti modem koji ISP nudi u najam. U tom slučaju nećete plaćati troškove zamjene uređaja, a mjesečna renta uz račun gotovo da se ne osjeti. Što je modem i koje vrste modema imamo?

Kablovski, DSL i optički modem

modem
Foto: Shutterstock

Danas postoje tri vrste (tehnologije) modem uređaja, a to su: Kablovski modem, DSL modem i Optički modem. Što je kablovski, DSL ili optički modem?

Kako i nazivi govore, svaki od gore spomenutih modema radi uz pomoć drugačijih kabela. Koji modem ćete imati ovisi o ponudi operatera s kojim mislite sklopiti ugovor. Što se tiče tehnologije, Optički modem daje najbolji odaziv i najveće brzine. Ipak, to opet ovisi o drugim faktorima i u praksi je moguće da netko sa Kablovskim modemom ima veće brzine od nekog tko koristi optiku.

Kada se gleda brzina interneta, u obzir se uzima vrijeme odaziva „ping“, brzina preuzimanja „Download“ i brzina slanja podataka „Upload“. Ove tri vrijednosti se mogu detaljnije opisati, što ćemo i uraditi nekom drugom prilikom. Sada ćemo nastaviti na temu, što je modem, i privesti ovaj članak kraju.

Zaključak za kraj: Što je modem?

Ako ste došli na ovaj članak sa pitanjem, što je modem, mogli ste pronaći i odgovor. Ukratko, modem je uređaj koji daje vezu prema internetu. Bez modema, današnja IT tehnologija ne bi funkcionirala kako funkcionira. Razvoj IT-a je nezamisliv bez interneta, kao niti internet bez računala, pametnih telefona i svih drugih gadgeta koje svakodnevno koristimo. Modem je prisutan u poslovnom i privatnom svijetu. U modernim državama, gotovo svaki dom ima modem uređaj, uz pomoć kojeg je moguće uspostaviti vezu prema internatu.

Više...

Članci

U svijetu računala i računalnih programa, često možete čuti pojam softver. Njega često možete čuti i u paru s pojmom hardver, a oni bi...

Članci

Koaksijalni kabel je vrsta kabela koja se sastoji od dva vodiča, vanjskog i unutrašnjeg. Vanjski vodič je metalna ovojnica koja služi kao zaštita od...

Članci

Umjetna inteligencija je koncept koji se sve više ističe u suvremenom svijetu. Ona predstavlja područje računalnih znanosti koje se bavi stvaranjem inteligentnih sustava koji...

Članci

Video pozivi su tehnologija koja omogućava da dvije ili više osoba komuniciraju putem videa, uz zvuk, a sve u stvarnom vremenu. Slično kao i...