Pratite nas

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

Članci

Što je frekvencija? (6 primjena)

Frekvencija je osnovni fizički koncept koji se često koristi u mnogim područjima znanosti i inženjerstva. 

U osnovi, frekvencija je mjera broja ponavljanja nekog događaja u jedinici vremena. U ovom članku, istražit ćemo što frekvencija znači, kako se izračunava, i kako je važna u raznim kontekstima.

Koje su osobine frekvencije?

Frekvencija je ključna karakteristika zvučnih, električnih i elektromagnetskih valova. Definira se kao broj oscilacija, ciklusa ili vibracija koje val izvodi u jedinici vremena. Mjeri se u hercima (Hz), što predstavlja broj oscilacija u sekundi. Na primjer, frekvencija od 1 Hz znači da val izvodi jedan ciklus u sekundi.

U kontekstu zvuka, frekvencija određuje visinu zvuka. Viša frekvencija zvučnog vala rezultira višim tonom, dok niža frekvencija daje niži ton. Visina zvuka percipira se kao njegova visina u glazbenoj ljestvici, poput visokih i niskih nota.

Period je inverzna vrijednost frekvencije i predstavlja vrijeme potrebno za jedan ciklus vala. Period se izražava u sekundama po ciklusu i može se izračunati kao obrnuti broj frekvencije (T = 1/f).

Frekvencija utječe i na energiju i snagu vala. Na primjer, u kontekstu električnih signala, veća frekvencija može značiti veću energiju i snagu signala. U audio valovima, veća frekvencija zvuka može rezultirati jačim tonom.

Ljudsko uho može čuti frekvencije u rasponu od otprilike 20 Hz do 20.000 Hz. Frekvencije ispod i iznad ovog raspona neće biti čujne za ljude, ali su možda važne u drugim kontekstima, poput medicinskih ili tehničkih primjena.

frekvencije
FOTO: SHUTTERSTOCK

U električnim krugovima, frekvencija je važna karakteristika signala. Visoke frekvencije mogu zahtijevati posebne komponente i dizajne kako bi se održala stabilnost i izbjegle gubitke u signalu.

Frekvencija je ključna za prijenos signala i filtraciju u mnogim komunikacijskim sustavima. U komunikacijama, frekvencijski opsezi koriste se za različite svrhe, poput telefonskih razgovora, internetskog prijenosa podataka i televizijskog emitiranja.

U zaključku, frekvencija ima mnoge važne osobine koje utječu na karakteristike zvuka, električnih i elektromagnetskih valova te igraju ključnu ulogu u mnogim područjima, uključujući zvuk, komunikacije, elektroniku i medicinu.

Koja je primjena frekvencije?

Frekvencija igra ključnu ulogu u elektromagnetskim valovima, poput radijskih valova, mikrovalova, infracrvenog svjetla, vidljive svjetlosti i rendgenskih zraka. 

U ovom kontekstu, frekvencija određuje boju svjetlosti koju vidimo ili frekvenciju signala koja se koristi u komunikacijama. Na primjer, radijski valovi koji prenose FM radio-emisije imaju frekvenciju od oko 88 do 108 MHz, dok se mikrovalovi koriste u bežičnim komunikacijama i imaju frekvencije između 2 i 30 GHz.

Frekvencija ima opsežnu primjenu u mnogim područjima:

  • Frekvencija je temeljna u bežičnim komunikacijama i radio-tehnologiji. Različite frekvencije koriste se za prijenos podataka putem radijskih valova, televizijskog signala, mobilnih mreža, Wi-Fi-a i drugih bežičnih tehnologija.
  • U glazbi, frekvencija određuje visinu zvuka. Više frekvencije proizvode više tonove, dok niže frekvencije stvaraju niže tonove. To omogućuje stvaranje melodija, harmonije i ritma.
  • Frekvencija se koristi u elektronici za generiranje signala, modulaciju, demodulaciju i različite oblike signala. Elektronički uređaji kao što su osciloskopi koriste frekvenciju za analizu električnih signala.
  • U optici, frekvencija svjetlosti određuje boju svjetla. Viša frekvencija rezultira plavom svjetlošću, dok niža frekvencija stvara crvenu svjetlost.
  • Frekvencija se koristi za proučavanje elektromagnetskog zračenja iz svemira. Astronomi koriste različite frekvencijske opsege kako bi istraživali svemir i proučavali zvijezde, planete i druge objekte.
  • U sigurnosnim sustavima, frekvencija se koristi za detekciju pokreta, otvaranja vrata i prozora, alarmiranje i razne druge svrhe zaštite i nadzora.
  • U nuklearnoj medicini, frekvencija se koristi za otkrivanje i praćenje radioaktivnih izotopa koji se koriste u dijagnostici i terapiji.
frekvencijski raspon
FOTO: SHUTTERSTOCK

Ovo su samo neki od primjera kako se frekvencija koristi u različitim područjima izvan medicine. Frekvencija ima ključnu ulogu u modernom društvu i tehnologiji, omogućujući komunikaciju, znanstvena istraživanja, zabavu i razne druge svakodnevne aktivnosti.

Zvuk i frekvencija

U akustici, frekvencija se koristi za opisivanje zvuka. Kada razgovaramo o tonovima, frekvencija određuje visinu zvuka. 

Veza između zvuka i frekvencije je ključna i temelji se na svojstvima zvučnih valova. Zvuk je mehanički val koji se širi kroz medij poput zraka, vode ili krutih tijela. Frekvencija zvuka odnosi se na broj oscilacija (vibracija) koje zvučni val izvodi u jednoj sekundi i mjeri se u hercima (Hz).

Visina zvuka odnosi se na percepciju zvučne frekvencije i povezana je s tonom zvuka. Viša frekvencija zvučnog vala rezultira višim tonom, dok niža frekvencija daje niži ton. 

Na primjer, kada čujemo zvuk visokog “c”, to znači da je zvučni val koji proizvodi taj zvuk vibrira na određenoj frekvenciji koja odgovara visini “c” na glazbenoj ljestvici.

Ljudsko uho je osjetljivo na određeni raspon frekvencija zvuka. Prosječno ljudsko uho može čuti frekvencije između otprilike 20 Hz do 20.000 Hz. Ovo se naziva slušnim rasponom, a zvukovi unutar tog raspona percipiraju se kao zvukovi različitih visina. Kada zvučni val ulazi u uho, on udara u timpan (bubnjić) i uzrokuje njegovo titranje. Frekvencija titranja timpana odgovara frekvenciji zvučnog vala.

Kada frekvencija zvučnog vala mijenja svoju učestalost, ljudski mozak percipira to kao promjenu u tonu zvuka. Na primjer, kada gitara proizvodi viši ton pri sviranju višeg tona na vratu gitare, to je posljedica povećanja frekvencije zvučnog vala.

Električna energija i frekvencija

Frekvencija igra vitalnu ulogu u električnoj energiji, posebno u izmjeničnoj struji (AC). Naizmjenična struja mijenja smjer protoka električnih naboja s vremenom, i frekvencija određuje koliko puta se ta promjena smjera događa u sekundi. 

U električnim sustavima, električna energija se najčešće prenosi putem izmjenične struje (AC – Alternating Current). AC struja mijenja smjer i polaritet tisuće puta u sekundi kako bi omogućila prijenos električne energije na udaljenosti. 

Frekvencija izmjenične struje mjeri se u hercima (Hz) i predstavlja broj promjena smjera struje u sekundi. U većini zemalja širom svijeta, frekvencija izmjenične struje je 50 Hz ili 60 Hz, ovisno o zemlji.

Električna energija se generira u električnim centralama. Za generiranje izmjenične struje koriste se električni generatori koji pretvaraju mehaničku energiju u električnu. Rotacija magnetskog polja unutar generatora stvara promjenjivo magnetno polje, što rezultira promjenjivom strujom i frekvencijom.

Frekvencija je važan faktor pri transformaciji električne energije iz visokonaponskog u niskonaponski sustav (i obrnuto) putem transformatora. 

Transformatori koriste elektromagnetsko polje za prijenos električne energije na različitim razinama napona i struje. Frekvencija mora ostati konstantna pri transformaciji kako bi se očuvala energetska učinkovitost.

Mnogi električni uređaji, kao što su kućanski aparati i elektronički uređaji, dizajnirani su za rad pri određenoj frekvenciji izmjenične struje. Ova usklađenost osigurava pravilno funkcioniranje uređaja i sigurnu upotrebu.

Električne mreže koje prenose i distribuiraju električnu energiju širom zemlje dizajnirane su za određenu frekvenciju. Svi elementi električne mreže, kao što su transformatori, kablovi i provodnici, moraju biti prilagođeni frekvenciji kako bi se osigurala učinkovita distribucija električne energije.

U međunarodnim sustavima električne energije, različite zemlje mogu imati različite frekvencije izmjenične struje. Kada se različiti električni sustavi spoje, važno je osigurati sinkronizaciju frekvencija kako bi se spriječio prekid opskrbe električnom energijom i osigurala stabilnost elektroenergetske mreže.

Stabilna i pravilna frekvencija osigurava učinkovitost, sigurnost i pouzdanost električnih sustava koji podržavaju mnoge aspekte modernog društva.

Kako se frekvencija koristi u medicini?

Frekvencija se koristi u medicini na različite načine za dijagnostičke i terapijske svrhe. Evo i nekoliko primjera:

1. Dijagnostička primjena ultrazvuka

Ultrazvuk koristi visokofrekventne zvučne valove iznad granice čujnosti kako bi se stvorile slike unutarnjih struktura tijela. Senzor koji se naziva ultrazvučni pretvornik šalje ove valove u tijelo, a zatim prima i pretvara odraze zvučnih valova u slike. Ultrazvuk je široko korištena dijagnostička tehnika koja omogućuje vizualizaciju organa, tkiva i krvnih žila bez invazivnih postupaka.

2. Elektrokardiogram (EKG/ECG)

EKG frekvencije
FOTO: SHUTTERSTOCK

EKG je tehnika koja snima električnu aktivnost srca. Elektrode se postavljaju na kožu oko srca i prate električne impulse koji se generiraju tijekom srčanog ciklusa. Frekvencija se koristi za snimanje srčane aktivnosti i stvaranje EKG krivulje, koja može otkriti aritmije, poremećaje srčanog ritma i druge srčane probleme.

3. Elektromiografija (EMG)

EMG se koristi za procjenu električne aktivnosti mišića. Elektrode se postavljaju na kožu ili u mišić kako bi se bilježila električna aktivnost koja se javlja tijekom kontrakcije i opuštanja mišića. EMG se koristi za dijagnosticiranje i praćenje neuromuskularnih poremećaja, ozljeda živaca i drugih stanja.

4. Magnetska rezonanca (MRI)

MRI koristi jaka magnetska polja i visokofrekventne radiovalove kako bi stvorio detaljne slike unutarnjih struktura tijela. Tijelo pacijenta postavljeno je unutar MRI stroja, gdje magnetska polja utječu na atome u tijelu. Ovi atomi emitiraju radio valove koji se detektiraju i pretvaraju u slike visoke rezolucije koje pomažu u dijagnostici različitih stanja, kao što su ozljede, tumori, upale i neurološki problemi.

5. Terapijska primjena laserske terapije

laserska terapija
FOTO: SHUTTERSTOCK

Laserska terapija koristi laserske zrake određenih frekvencija kako bi potaknula biološke procese u tijelu. Ovisno o frekvenciji, laserska terapija može se koristiti za poticanje rasta tkiva, ublažavanje upala, poboljšanje cirkulacije i ublažavanje boli.

Osim terapijskog učinka, laser ima i kozmetički učinak. Određene frekvencije pomažu u uklanjanju akni, hiperpigmentacije, ali i dlaka. Zbog toga mnogo salona danas koristi napredne aparate i obučavaju zaposlenike da istima pomažu klijentima koji su došli na uljepšavanje.

6. Terapijska primjena električne stimulacije

Električna stimulacija koristi struje različitih frekvencija kako bi stimulirala živce i mišiće. Ova terapija može se koristiti za rehabilitaciju mišića, smanjenje boli, povećanje cirkulacije, poticanje oporavka nakon ozljeda i drugih medicinskih postupaka.

Ovo su samo neki od primjera kako se frekvencija koristi u medicini za dijagnostičke i terapijske svrhe. Tehnološki napredak i istraživanje i dalje unaprjeđuju upotrebu frekvencije u medicinskim aplikacijama, omogućujući precizniju dijagnostiku i učinkovitije terapije.

Više...

Članci

Gromobran, jednostavan ali nevjerojatno koristan izum, igra ključnu ulogu u zaštiti ljudi, zgrada i ostale imovine od katastrofalnih posljedica udara groma. Sam pogled na...

Članci

Kondenzator je elektronička komponenta koja se koristi za pohranjivanje električnog naboja. Sastoji se od dvije provodne ploče, poznate kao elektrode, koje su odvojene dielektričkim...

Članci

Dron je autonomna letjelica koja se kontrolira daljinskim upravljanjem ili autonomnim programiranjem. Također je poznata i kao bespilotna letjelica (engl. Unmanned Aerial Vehicle –...

Članci

Biotehnologija je interdisciplinarna znanstvena grana koja koristi biološke sustave, organizme, stanice ili njihove dijelove kako bi se razvili proizvodi, usluge i procesi za poboljšanje...