Pratite nas

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

Internet

Što je E-mail klijent?

Email poruke važan su dio svake poslovne, pa i osobne komunikacije. Email poruke se koriste (šalju/primaju) između dvoje ili više korisnika na udaljenim lokacijama. Za email svi smo čuli, pa da pojasnimo malo kako se šalje i prima email poruka, te što je email klijent aplikacija?

Da bi uspostavili komunikaciju između udaljenih lokacija, u ovom slučaju nam je potreban Mail Server. Već smo pisali što je server, i tom smo prilikom posebno opisali E-mail server.

Dakle, mail server je veza između klijent računala i mjesto na kojem se snimaju poslane i primljene email poruke. Svaka email poruka u sebi sadrži adresu pošiljaoca i adresu (ili više njih) primaoca. Po tim parametrima email server raspoznaje pojedine email poruke i svaku ispostavlja na točno određenu email adresu.

Webmail servis

Mail server upravlja email porukama, zapisuje ih lokalno, šalje na adrese i prima poruke. Mnogi korisnici pristupaju svojim email porukama putem web preglednika, ali to nije praktično niti ispravan način. Webmail pristup može biti od pomoći, na primjer: kada nemamo pristup svom računalu, a trebamo primiti/poslati važan email hitno. U svim drugim situacijama, najbolja je praksa na naš osobni računalo/laptop/smartphone instalirati aplikaciju koja sa servera preuzima email poruke, i koja ih šalje sa lokalnog računala (u pozadini sa servera). Takvu aplikaciju zovemo Email klijent aplikacija.

Email klijent aplikacija

Danas su daleko najpopularnije dvije aplikacije za slanje/primanje email poruka: MS Outlook i Mozilla Thunderbird.

Prva aplikacija (Microsoft Outlook) je komercijalna i kupuje se sa MS Office licencom. U tom paketu, pored ostalih, dolazi i Outlook. Kao sastavni dio Office paketa, već vidimo koliko je važno imati email klijent aplikaciju za uredsko poslovanje. MS Outlook je često korištena aplikacija, ponajviše iz razloga jer dolazi zajedno sa ostalim uredskim alatima (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint …).

Za razliku od MS Outlook aplikacije, Mozilla Thunderbird je besplatna verzija alata za primanje/slanje email poruka, koja ne zaostaje za svojim komercijalnim konkurentom. Obadvije aplikacije su poslovne, sa mogućnostima koje su potrebne u ovom segmentu uredskog poslovanja.

Postavke email klijent aplikacije

Jednom kada se instalira aplikacija, da bi se koristila, potrebno je uraditi postavke prema poslužitelju (email serveru). Komunikacija sa serverom određena je postavkama samog servera, koje će svojim klijentima proslijediti administrator.

Prilikom postavljanja (konfiguriranja) aplikacije važno je poznavati sljedeće:

  • Dolazni server – POP3 ili IMAP – email adresa, ime servera, vrsta konekcije, sigurnost konekcije i vrsta autentikacije.
  • Odlazni server – SMTP – ime servera, sigurnost konekcije, vrsta autentikacije.

Za dolazne poruke koristimo POP3 ili IMAP protokol, odnosno standard za komunikaciju sa email serverom. POP3 je već zastario standard, i sve više se oslanjamo na IMAP. Najveća prednost (koju korisnik može uočiti) IMAP standarda je to što se email poruke sinkroniziraju između servera i klijent uređaja u realnom vremenu. To znači da će poruke biti sinkronizirane između više spojenih (konfiguriranih) uređaja sa serverom. Prednosti ovog protokola posebno se ističu u današnje vrijeme, kada smartphone uređaj koristimo za posao (primanje email poruka). Kod POP3 protokola to nije bio slučaj, pa je korisnik imao fragmente konverzije u slučaju da je istu vodio sa više klijent uređaja.

SMTP ili Simple Mail Transfer Protocol je standardni komunikacijski email protokol za odlaznu poštu. Postavke se unose slično kao i kod dolazne pošte, a na uvid će ih dati administrator, hosting provider ili IT odjel.

pop3 postavke
SMTP postavke

Na gornjim fotografijama možete pogledati kako izgleda konfiguracijski dio Mozilla Thunderbird aplikacije. Na primjeru je konfiguracijski prozor za POP3 i SMTP dio.

Postavke se razlikuju od servera do servera, a ovise o postavkama koje su na serveru. Konfiguracija je slična i za MS Outlook, s manjim razlikama samog sučelja aplikacije.

Više...

Igre i gaming

Ne može se reći da često imamo neku hrvatsku video igricu koja će u kratkom roku postati vrlo popularna. Međutim, kada je riječ o...

Internet

Ako ste aktivni na internetu, vjerojatno koristite i neki forum. Ipak, moguće da zapravo ne znate što je forum. U ovom članku ćemo odgovoriti...

Softver i aplikacije

Već prije smo opisali neke poznate Operacijske Sustave, među njima MS Windows, macOS, i Linux, pa je vrijeme da spomenemo danas možda i najviše...

Hardver

Pojam WLAN poznamo kao akronim za „Wireless Local Area Network“, što u prijevodu znači lokalna mreža koje je zasnovana na bežičnim tehnologijama. Danas se...