Pratite nas

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

Članci

Što je E-mail klijent?

E-mail poruke važan su dio svake poslovne, pa i osobne komunikacije. E-mail poruke se koriste (šalju i primaju) između dvoje ili više korisnika na udaljenim lokacijama. Za e-mail svi smo čuli, pa da pojasnimo malo kako se šalje i prima e-mail poruka, te što je e-mail klijent aplikacija?

Da bi uspostavili komunikaciju između udaljenih lokacija, u ovom slučaju nam je potreban Mail Server. Već smo pisali što je server, i tom smo prilikom posebno opisali E-mail server.

Dakle, mail server je veza između klijent računala i mjesto na kojem se snimaju poslane i primljene e-mail poruke. Svaka e-mail poruka u sebi sadrži adresu pošiljaoca i adresu (ili više njih) primaoca. Po tim parametrima e-mail server raspoznaje pojedine e-mail poruke i svaku ispostavlja na točno određenu e-mail adresu.

Webmail servis

Mail server upravlja e-mail porukama, zapisuje ih lokalno, šalje na adrese i prima poruke. Mnogi korisnici pristupaju svojim e-mail porukama putem web preglednika, ali to nije praktično niti ispravan način. Webmail pristup može biti od pomoći, na primjer: kada nemamo pristup svom računalu, a trebamo primiti/poslati važan e-mail hitno. U svim drugim situacijama, najbolja je praksa na naš osobni računalo/laptop/smartphone instalirati aplikaciju koja sa servera preuzima e-mail poruke, i koja ih šalje sa lokalnog računala (u pozadini sa servera). Takvu aplikaciju zovemo E-mail klijent aplikacija.

E-mail klijent aplikacija

e-mail klijent
Foto: Shutterstock

Danas su daleko najpopularnije dvije aplikacije za slanje/primanje e-mail poruka: MS Outlook i Mozilla Thunderbird.

Prva aplikacija (Microsoft Outlook) je komercijalna i kupuje se sa MS Office licencom. U tom paketu, pored ostalih, dolazi i Outlook. Kao sastavni dio Office paketa, već vidimo koliko je važno imati e-mail klijent aplikaciju za uredsko poslovanje. MS Outlook je često korištena aplikacija, ponajviše iz razloga jer dolazi zajedno sa ostalim uredskim alatima (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint …).

Za razliku od MS Outlook aplikacije, Mozilla Thunderbird je besplatna verzija alata za primanje/slanje e-mail poruka, koja ne zaostaje za svojim komercijalnim konkurentom. Obadvije aplikacije su poslovne, sa mogućnostima koje su potrebne u ovom segmentu uredskog poslovanja.

Postavke e-mail klijent aplikacije

Jednom kada se instalira aplikacija, da bi se koristila, potrebno je uraditi postavke prema poslužitelju (e-mail serveru). Komunikacija sa serverom određena je postavkama samog servera, koje će svojim klijentima proslijediti administrator.

Prilikom postavljanja (konfiguriranja) aplikacije važno je poznavati što znače dva sljedeća pojma:

  • Dolazni server – POP3 ili IMAP – e-mail adresa, ime servera, vrsta konekcije, sigurnost konekcije i vrsta autentikacije.
  • Odlazni server – SMTP – ime servera, sigurnost konekcije, vrsta autentikacije.

Za dolazne poruke koristimo POP3 ili IMAP protokol, odnosno standard za komunikaciju sa e-mail serverom. POP3 je već zastario standard, i sve više se oslanjamo na IMAP. Najveća prednost (koju korisnik može uočiti) IMAP standarda je to što se e-mail poruke sinkroniziraju između servera i klijent uređaja u realnom vremenu. To znači da će poruke biti sinkronizirane između više spojenih (konfiguriranih) uređaja sa serverom. Prednosti ovog protokola posebno se ističu u današnje vrijeme, kada smartphone uređaj koristimo za posao (primanje e-mail poruka). Kod POP3 protokola to nije bio slučaj, pa je korisnik imao fragmente konverzije u slučaju da je istu vodio sa više klijent uređaja.

SMTP ili Simple Mail Transfer Protocol je standardni komunikacijski e-mail protokol za odlaznu poštu. Postavke se unose slično kao i kod dolazne pošte, a na uvid će ih dati administrator, hosting provider ili IT odjel.

e-mail klijent
pop3 postavke
e-mail klijent
SMTP postavke

Na gornjim fotografijama možete pogledati kako izgleda konfiguracijski dio Mozilla Thunderbird aplikacije. Na primjeru je konfiguracijski prozor za POP3 i SMTP dio.

Postavke se razlikuju od servera do servera, a ovise o postavkama koje su na serveru. Konfiguracija je slična i za MS Outlook, s manjim razlikama što se tiče samog sučelja aplikacije.

Više...

Članci

Koaksijalni kabel je vrsta kabela koja se sastoji od dva vodiča, vanjskog i unutrašnjeg. Vanjski vodič je metalna ovojnica koja služi kao zaštita od...

Članci

U svijetu računala i računalnih programa, često možete čuti pojam softver. Njega često možete čuti i u paru s pojmom hardver, a oni bi...

Članci

Umjetna inteligencija je koncept koji se sve više ističe u suvremenom svijetu. Ona predstavlja područje računalnih znanosti koje se bavi stvaranjem inteligentnih sustava koji...

Članci

Video pozivi su tehnologija koja omogućava da dvije ili više osoba komuniciraju putem videa, uz zvuk, a sve u stvarnom vremenu. Slično kao i...