Pratite nas

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

Članci

Što je turbina? (10 primjena)

Turbina je složen i impresivan inženjerski uređaj koji se koristi u različitim industrijama širom svijeta. Ovaj izum ima ključnu ulogu u proizvodnji energije, transportu i mnogim drugim aplikacijama. 

U ovom članku, istražit ćemo što je turbina, kako funkcionira, i gdje se koristi u različitim sektorima, istražujući njenu nevjerojatnu raznolikost i važnost u modernom svijetu. 

Što je turbina i kako funkcionira?

Turbina je izvanredan inženjerski uređaj koji se koristi širom svijeta u različitim industrijama i sektorima kako bi generirao snagu rotacije i energiju. Njena složenost i raznolikost čine je jednim od ključnih elemenata moderne tehnologije i industrije. 

Turbina je uređaj dizajniran za pretvaranje energije iz različitih izvora u kinetičku energiju rotacije. Osnovna svrha turbine je generirati mehaničku snagu koja se može iskoristiti za obavljanje različitih zadataka, uključujući generiranje električne energije, pogon vozila ili pogon turbina za kompresiju plinova. 

turbina
FOTO: SHUTTERSTOCKa

Najpoznatiji primjer turbina je ona koja se koristi u vjetroelektranama, a koja koristi energiju vjetra za proizvodnju električne energije. Pomoću velikih lopatica koje se okreću pod utjecajem vjetra, kinetička energija vjetra pretvara se u mehaničku energiju rotacije, koja zatim pokreće generator električne energije. 

Osim vjetrenjača, turbine se koriste i u hidroelektranama za pretvaranje kinetičke energije vode u električnu energiju te u nuklearnim elektranama za proizvodnju pare koja pokreće generator.

Iako se turbine najčešće povezuju s generiranjem električne energije, koriste se i u drugim aplikacijama. Na primjer, mlazne turbine koriste se u zrakoplovstvu za stvaranje potiska koji omogućuje let zrakoplova, dok se parne turbine koriste u brodskim i nuklearnim pogonima za pomicanje brodova i generiranje energije. 

Također su nezamjenjive u industriji za kompresiju plinova, pogon kompresora u naftnoj industriji i raznim drugim procesima.

Povijest turbina seže unatrag stoljećima. Prve naznake njihove primjene potječu iz drevnog Egipta, gdje su koristili jednostavne vodene turbine za pogon uređaja. Međutim, moderni razvoj turbina počeo je u 19. i 20. stoljeću s pionirima kao što su Charles Parsons, koji je patentirao parnu turbinu, ili Albert Betz, koji je napravio ključne doprinose u razvoju turbina za vjetroelektrane.

10 fascinantnih primjena turbine

Turbine su inovativni i svestrani uređaji koji igraju ključnu ulogu u mnogim aspektima naših života. Od proizvodnje energije do industrije, od prijevoza do znanstvenih istraživanja, turbine su nezaobilazne u brojnim aplikacijama. 

U ovom članku istražit ćemo deset fascinantnih primjena turbine, otkrivajući kako ovi moćni motori oblikuju naš svijet i olakšavaju mnoge procese. Saznajte više o iznenađujućim načinima na koje turbine utječu na našu svakodnevicu i industrijske sektore.

1. Električna energija

Turbine su ključni elementi mnogih vrsta elektrana. Parne turbine, primjerice, koriste se u termoelektranama, gdje se ugljen, prirodni plin ili nuklearno gorivo koriste za zagrijavanje vode i stvaranje pare. 

Ta para zatim prolazi kroz parnu turbinu, pokreće njezinu rotaciju, a rotacija turbine pokreće generator električne energije. Ova metoda generiranja električne energije je široko rasprostranjena i pruža konstantan izvor struje za mnoge regije.

Hidroturbine su još jedan važan primjer. One se koriste u hidroelektranama, gdje kinetička energija tekuće vode pretvara u mehaničku energiju rotacije. Voda prolazi kroz turbinu, pokreće je, a generator pretvara tu energiju u električnu struju. Hidroelektrane često se smatraju čistim i održivim izvorom električne energije jer ne proizvode značajne emisije stakleničkih plinova.

Osim toga, vjetroelektrane su sveprisutne u današnjem svijetu. Vjetroturbine koriste energiju vjetra za generiranje električne energije. Njihove ogromne lopatice okreću se pod utjecajem vjetra, a kinetička energija vjetra prenosi se na generator koji proizvodi struju. Ova tehnologija omogućuje izuzetno čist i obnovljiv izvor energije.

2. Vjetroelektrane

Vjetroelektrane predstavljaju značajnu i rastuću komponentu proizvodnje električne energije širom svijeta. Njihova osnovna svrha je iskorištavanje energije vjetra kako bi se generirala čista i obnovljiva električna energija.

Vjetroelektrane koriste vjetrove kao izvor energije za proizvodnju električne energije. Temeljna komponenta vjetroelektrane je turbina, koja se sastoji od velikih lopatica koje se okreću pod utjecajem vjetra. 

Kinetička energija vjetra prenosi se na ove lopatice, pokrećući rotaciju vjetroturbine. Rotacija se potom prenosi na generator, koji pretvara mehaničku energiju rotacije u električnu energiju.

Vjetroelektrane se koriste u različitim okruženjima i veličinama. Velike komercijalne vjetroelektrane postavljene su u ruralnim i priobalnim područjima kako bi opskrbile električnom energijom velike urbane centre. Ove vjetroelektrane imaju visoke stupnjeve učinkovitosti i često se sastoje od niza vjetroturbina postavljenih na velikim tornjevima.

Vjetroelektrane su izuzetno održiv izvor električne energije. Ne proizvode emisije stakleničkih plinova i ne troše fosilna goriva, što ih čini važnim faktorom u borbi protiv klimatskih promjena i očuvanju okoliša. Također, vjetroelektrane smanjuju ovisnost o nestalim i ograničenim resursima fosilnih goriva.

3. Avijacija

Mlazne turbine, često nazivane mlaznicama, su tehnološka čuda koja omogućavaju avionima da savladaju gravitaciju i lete velikim brzinama, odnosno postignu veliku akceleraciju. Ova vrsta turbina djeluje na principu ispuštanja mlaza brzog i zagrijanog zraka unatrag, što stvara potisak u suprotnom smjeru i gura zrakoplov naprijed.

Jedna od ključnih primjena mlaznih turbina u zrakoplovstvu je generiranje potiska za pokretanje i održavanje leta. Kada se gorivo sagori u motoru, zagrijani i brzi plinovi ispuštaju se kroz mlaznicu prema stražnjem dijelu zrakoplova. Ovaj protok zraka generira potisak u skladu s trećim Newtonovim zakonom o akciji i reakciji, gdje svaka akcija ima suprotstavljenu reakciju.

Zrakoplovi s mlaznim turbinama mogu letjeti velikim brzinama i na velikim visinama, što ih čini idealnim za komercijalne i vojne svrhe. U komercijalnoj avijaciji, zrakoplovi s mlaznim turbinama omogućuju brži i učinkovitiji prijevoz putnika širom svijeta. Uz visoku učinkovitost, mogu prijeći velike udaljenosti bez čestih potreba za zaustavljanjem.

Vojska koristi vojne zrakoplove s mlaznim turbinama za širok spektar zadataka, uključujući brzi prijevoz trupa i materijala, zračne borbe i izviđanje. Mlazne turbine su neophodne za postizanje brzih reakcija i sposobnosti na bojištu.

4. Pomorstvo

Turbine se koriste za pogon različitih vrsta brodova, uključujući trgovačke brodove, kruzere, vojne brodove i tankere. Ključna komponenta ovih turbina su propulzivne turbine ili motori koji generiraju snagu potrebnu za kretanje brodova kroz vodu.

Jedna od najčešćih primjena turbina u pomorstvu su parne turbine. Parna energija koristi se za stvaranje potiska pomoću parne turbine. U ovom slučaju, voda se zagrijava i pretvara u paru koja pokreće turbinu, a rotacija turbine prenosi se na propelere koji guraju brod naprijed ili unatrag.

turbina u znanosti
FOTO: SHUTTERSTOCK

U modernom pomorstvu, koriste se i druge vrste turbina, uključujući plinske i dizelske turbine. Plinske turbine koriste se u vojnim brodovima i nekim putničkim brodovima. Ovi motori koriste visoko komprimirani zrak i gorivo koje se sagorijeva kako bi se generirala snaga. 

S druge strane, dizelske turbine koriste se za generiranje snage u komercijalnim teretnim brodovima i tankerima. Dizelski motori sagorijevaju dizelsko gorivo kako bi pokretali turbinske motore.

5. Naftna industrija

Naftna industrija je vitalni dio globalne energetske infrastrukture, a turbine igraju ključnu ulogu u mnogim aspektima ove industrije, a koriste se u različitim aplikacijama. 

Jedna od najvažnijih primjena je kompresija plinova. Naftna industrija uključuje mnoge procese koji zahtijevaju kompresiju prirodnog plina, kao što su transport plina na velike udaljenosti, skladištenje i prerada plina. Turbine se koriste za stvaranje potrebnog pritiska i protoka plina u ovim procesima.

U postrojenjima za preradu nafte, turbine su ključne za pokretanje kompresora koji komprimiraju različite plinove, uključujući proizvode prerade nafte kao što su propan i butan. Ovo omogućava lakši transport i skladištenje tih plinova, čime se olakšava proizvodnja i distribucija.

Osim kompresije plinova, turbine se koriste i u električnim postrojenjima nafte i plina. Plinske turbine koriste prirodni plin kao gorivo za generiranje električne energije. Ove elektrane često su postavljene u neposrednoj blizini nalazišta nafte i plina kako bi se osigurala kontinuirana opskrba energijom za procese eksploatacije i prerade.

Još jedna važna primjena turbina u naftnoj industriji je uporaba turbopumpi za prijenos nafte kroz cjevovode. Turbopumpe su ključne za održavanje protoka nafte od nalazišta do rafinerija i terminala. One koriste mehaničku energiju rotacije turbine za pumpu gorivo kroz cjevovode na velike udaljenosti.

Turbine također imaju bitnu ulogu u području eksploatacije nafte na moru. Na platformama na moru koriste se električne i plinske turbine za napajanje svih operacija na platformi, uključujući bušenje, crpljenje nafte i obradu plina.

6. Industrija

Turbine igraju ključnu ulogu u mnogim industrijama, uključujući kemijsku, metaluršku, prehrambenu, automobilsku, i mnoge druge. Jedna od glavnih primjena turbina u industriji je kompresija plinova. Komprimirani zrak i plinovi često se koriste za pogon različitih industrijskih uređaja i alata. Turbine se koriste za stvaranje potrebnog pritiska i protoka plina u ovim aplikacijama.

Turbine su također važne u proizvodnji električne energije za industrijska postrojenja. Plinske turbine i parne turbine koriste se za generiranje električne energije koja pokreće različite uređaje i strojeve. Industrijska postrojenja zahtijevaju konstantan izvor električne energije kako bi održavala proizvodnju i procese.

U automobilskoj industriji, turbopunjači su čest element u motorima, osobito u vozilima s unutarnjim sagorijevanjem. Turbopunjači povećavaju snagu motora komprimiranjem zraka prije nego što uđe u motor, što rezultira većim izlaznim snagama i boljim učinkovitostima goriva.

Osim toga, turbinski motori koriste se u industriji za pogon različitih uređaja, uključujući kompresore, pumpe, generatori i ventilatori. Turbine omogućuju brzu i učinkovitu proizvodnju i procesiranje različitih proizvoda i materijala.

Njihova primjena potiče produktivnost i konkurentnost industrije, a kroz tehnološke inovacije postaju nezaobilazni faktor za budući razvoj i modernizaciju industrijskih sektora.

7. Proizvodnja pare

Proizvodnja pare predstavlja ključni proces u mnogim industrijskim postrojenjima, kao što su elektrane, kemijske tvornice i postrojenja za proizvodnju hrane. Pare se često koristi kao sredstvo za prijenos topline i energije ili kao pogon za različite industrijske procese. 

Proces proizvodnje pare obično uključuje zagrijavanje vode putem izgaranja goriva, obnovljivih izvora energije ili nuklearnih reakcija.

Turbine je važan igrač u iskorištavanju pare za generiranje mehaničke i električne energije. Parna turbina je uređaj koji koristi energiju pare kako bi pokrenuo rotaciju. Pare se usmjeravaju na lopatice turbine, što rezultira rotacijom turbine. Rotacija turbine prenosi se na generator koji pretvara mehaničku energiju u električnu energiju. Ovo je osnova za proizvodnju električne energije u parnim elektranama.

Primjer proizvodnje pare i turbine u energetici uključuje nuklearne elektrane. U nuklearnim elektranama, nuklearne reakcije koriste se za zagrijavanje vode i stvaranje pare. Ova para pokreće parnu turbinu, što rezultira generiranjem električne energije. Osim toga, parna turbina se koristi u konvencionalnim elektranama gdje se fosilna goriva koriste za zagrijavanje vode i stvaranje pare.

turbine na polju
FOTO: SHUTTERSTOCK

U industriji, parna turbina se koristi za pogon različitih uređaja i strojeva, uključujući kompresore, pumpe, ventilatore i generatori. Pare se često koristi za stvaranje toplinske energije koja se koristi u industrijskim procesima, kao što je proizvodnja kemikalija ili prerada hrane.

8. Hidraulički sustavi

Hidraulički sustavi koriste vodu kao izvor energije za pokretanje različitih industrijskih uređaja i strojeva. Glavni element ovih sustava su turbine koje pretvaraju kinetičku energiju tekuće vode u mehaničku energiju rotacije. Ova rotacija može se iskoristiti za pogon različitih uređaja, uključujući pumpe, kompresore, generatori i mnoge druge.

Hidraulični sustavi često se koriste u postrojenjima za proizvodnju električne energije. Hidroelektrane koriste vodeni tok i pad vode kako bi pokrenule hidraulične turbine. Voda se usmjerava prema turbinama, gdje generira rotaciju. 

Rotacija turbina prenosi se na generator koji proizvodi električnu energiju. Ova metoda proizvodnje električne energije čista je i održiva, bez značajnih emisija stakleničkih plinova.

Primjer hidrauličnih sustava i turbina u industriji uključuje hidraulične preše koje se koriste za oblikovanje metala, kao što je tijekom proizvodnje automobila. Hidraulički sustavi pružaju potrebni pritisak za oblikovanje metala u željeni oblik.

Također, hidraulički sustavi su esencijalni u građevinskoj industriji, gdje se koriste za podizanje i premještanje teških tereta na gradilištima. Hidraulični dizalice i utovarivači omogućuju učinkovitu manipulaciju materijalima i opremom.

9. Proizvodnja plina

Proizvodnja plina je industrija koja osigurava energent za mnoge aspekte modernog života, a turbine igraju važnu ulogu u ekstrakciji, transportu i proizvodnji plina. 

Proizvodnja prirodnog plina često uključuje procese ekstrakcije plina iz podzemnih izvora, uključujući plinske bušotine i naftne bunare. Nakon što se prirodni plin izvadi, mora se transportirati do obrtnih postrojenja i postrojenja za preradu, gdje se plin pročišćava i priprema za korištenje. Turbina je važan dio ovog procesa.

Jedna od najčešćih primjena turbina u proizvodnji plina je kompresija plina. Prirodni plin se često mora komprimirati kako bi se olakšao transport kroz cjevovode na velike udaljenosti ili kako bi se povećala gustoća prirodnog plina za skladištenje. Turbine se koriste za stvaranje potrebnog pritiska i protoka plina za ove operacije kompresije.

U obrtnim postrojenjima, turbine se često koriste za generiranje električne energije koja napaja različite uređaje i procese u postrojenju. Plinske turbine i parne turbine su popularni izbori za generiranje električne energije iz prirodnog plina. Plinske turbine koriste prirodni plin kao gorivo, dok parne turbine mogu koristiti visoke temperature i tlakove pare generirane sagorijevanjem prirodnog plina.

Turbine također igraju važnu ulogu u postrojenjima za preradu plina, gdje se prirodni plin pročišćava i razdvaja u različite komponente kao što su metan, etan, propan i butan. Ovi plinovi se često koriste kao goriva ili kemijski proizvodi u raznim industrijama.

10. Pogon vozila

Tradicionalno, unutarnji sagorijevajući motori, kao što su benzinski i dizelski motori, dominirali su automobilskom industrijom kao glavni izvor pogona. Međutim, s rastućom zabrinutošću oko klimatskih promjena i potrebe za smanjenjem emisija stakleničkih plinova, tehnologija turbinskih motora postaje sve važnija.

Električni automobili predstavljaju jedan od najznačajnijih primjera primjene turbina u pogonu vozila. Električni motori koriste električnu energiju za generiranje pogonske sile. Ovo se često postiže pomoću baterija koje se mogu puniti iz električne mreže. Turbine su dio električne mreže koji generira električnu energiju koja se koristi za punjenje baterija električnih vozila.

Vodikove ćelije su još jedan primjer gdje se turbine koriste za proizvodnju energije za električne automobile. U ovom slučaju, vodik se koristi kao gorivo koje se kombinira s kisikom u vodikovoj ćeliji kako bi se proizvela električna energija koja pokreće električni motor vozila.

Turbine također igraju ulogu u razvoju vodikovih goriva za pogon automobila s unutarnjim sagorijevanjem. Vodik se može koristiti kao gorivo za pogon vodikovih ćelija u vozilima ili kao gorivo za plinske turbine koje generiraju električnu energiju za električne automobile.

Kroz razvoj hibridnih vozila, turbine su također korištene za proizvodnju električne energije koja se koristi kao dopuna za pogon vozila. U takvim vozilima, unutarnji sagorijevajući motori rade zajedno s električnim motorima kako bi se poboljšala učinkovitost i smanjila emisija štetnih tvari.

Pogon vozila i turbine igraju ključnu ulogu u razvoju ekološki održivih rješenja za mobilnost. Kroz inovacije i tehnološki napredak, turbine postaju nezaobilazni dio budućnosti transporta, usmjeravajući nas prema čistoj i održivoj mobilnosti.

Više...

Članci

Gromobran, jednostavan ali nevjerojatno koristan izum, igra ključnu ulogu u zaštiti ljudi, zgrada i ostale imovine od katastrofalnih posljedica udara groma. Sam pogled na...

Članci

Frekvencija je osnovni fizički koncept koji se često koristi u mnogim područjima znanosti i inženjerstva.  U osnovi, frekvencija je mjera broja ponavljanja nekog događaja...

Članci

Kondenzator je elektronička komponenta koja se koristi za pohranjivanje električnog naboja. Sastoji se od dvije provodne ploče, poznate kao elektrode, koje su odvojene dielektričkim...

Članci

Biotehnologija je interdisciplinarna znanstvena grana koja koristi biološke sustave, organizme, stanice ili njihove dijelove kako bi se razvili proizvodi, usluge i procesi za poboljšanje...